free portfolio website templates

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji i finansowania.

Kryteria rekrutacji: 

Studia podyplomowe może podjąć osoba, która posiada wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) złożyła komplet dokumentów oraz wpłaciła wpisowe. Chętnie widziane są osoby posiadające wykształcenie z zakresu wychowania fizycznego lub posiadające szerokie zainteresowania w zakresie sportu. 

Studia rozpoczynają się wraz z początkiem każdego semestru roku akademickiego

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Koszt studiów 3600 zł z możliwością płatności w 2 ratach (semestrach)


Koszt studiów podyplomowych: 

Wpisowe - 100 zł (zwrotne w przypadku nieuruchomienia kierunku, zaliczone na poczet czesnego); czesne - 3600 zł (może być płatne w dwóch ratach –semestrach). Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu ,ul. Osmańczyka 15, 45-027 Opole,  nr konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646. Dokonując wpłaty należy podać: personalia słuchacza, nazwę studiów oraz tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I lub II rata).


Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej),

2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kopia dowodu osobistego (1. i 2. strona na jednej kartce),

4) zdjęcie legitymacyjne,

5) dowód wpłaty wpisowego 


Dofinansowanie do studiów podyplomowych:

Wsparcie dla osób indywidualnych oraz dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć w biurze dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

ul. Prószkowska 76 budynek 9, p.35 45-758 Opole, tel. (+48) 77 449 8250 

Adres

ul. Prószkowska 76 bud. 9
45-758 Opole

Dane kontaktowe

Email: a.sleziona@po.edu.pl 
Telefon: +48 77 449 8250 

Sekretariat studiów:

Anna Śleziona
a.sleziona@po.edu.pl

Kierownik studiów:

dr hab. Zbigniew Borysiuk,
prof. PO© Copyright 2019