Mobirise

    Studia Podyplomowe z Diagnostyki Sportowej

Nowy w Polsce kierunek studiów podyplomowych

Odliczanie

Czas pozostały do rozpoczęcia studiów

Umiejętności praktyczne

Na kierunku diagnostyka sportowa, nabędziesz wiedzę w zakresie wykonywania oraz analizowania indywidualizacji procesu treningowego, zarówno w szkoleniu wysoko kwalifikowanym, jak i amatorskim. Kwalifikacje pozwolą na wykorzystanie wiedzy naukowej z zakresu nauk o kulturze fizycznej w codziennej pracy sztabów treningowych w różnych dyscyplinach sportowych. 

Specjalistyczna wiedza

Nauczysz się obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową (Elektromiografia, Opit Track, Tensiomiografia, Platforma Kistlera, SECA) oraz analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia procesu szkolenia sportowego. Poznasz zasady konstrukcji testów oraz diagnostyki i oceny składu ciała (BIA), znaczenia stabilografii w czynnościach sportowych.

Doświadczeni wykładowcy

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod okiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, którzy swoją wiedzę prezentowali zarówno na konferencjach Krajowych, jak i Międzynarodowych.  Zajęcia prowadzone będą przez najlepszych praktyków, którzy przebadali członków Kadry Polskiej, Kadry Olimpijskiej, Kadry Mistrzostw Świata.

STUDIA PODYPLOMOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ DOFINANSOWANIA

Wsparcie dla osób indywidualnych oraz dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich o specjalności nauczycielskiej, wychowanie fizyczne, rekreacja ruchowa, a także trenerów różnych dyscyplin sportowych oraz fizjoterapeutów.

Jakie korzyści?

Poznasz nowoczesny warsztat pracy laboratoryjnej, w tym badań opartych na technikach kinantropometrii, neurofizjologii, sensomotoryki i optometryki, dietetyki. Poznasz współczesne formy i metody kształtowania sprawności funkcjonalnej, przygotowania motorycznego, zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych. Ponadto otrzymasz informacje nt. metod wspomagania procesu treningowego, przeciwdziałania urazom sportowym, zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego

Opłata za studia podyplomowe

Opłata za studia wynosi 3600 zł.

Istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do studiów podyplomowych z diagnostyki sportowej

Gdzie i jaka praca po studiach?

Absolwenci diagnostyki sportowej mogą podjąć zatrudnienie w:

• laboratoriach naukowych, zajmujących się badaniami w obszarze nauk
o kulturze fizycznej (ang. sport science) i kontroli ruchu (ang. motor control)
• klubach sportowych w charakterze konsultantów, członków sztabów szkoleniowych, wspierających
proces treningu sportowego w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
• ośrodkach sportowych, rekreacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej
• placówkach edukacyjnych, takich jak: szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe

Adres

ul. Prószkowska 76 bud. 9
45-758 Opole 

Dane kontaktowe

Email: a.sleziona@po.edu.pl 
Telefon: +48 77 449 8250 

 Sekretariat studiów:

Anna Śleziona
a.sleziona@po.edu.pl 

Kierownik studiów:


dr hab. Zbigniew Borysiuk,
prof. PO 


© Copyright 2019